Những tổ chức nào chấp nhận IELTS?

Nếu bạn đang có nhu cầu du học, chắc chắn bạn sẽ phải chọn một tổ chức để ứng tuyển, vậy làm sao để biết được tổ chức đó có chứng nhận IELTS không và đầu vào IELTS tối thiểu của họ là bao nhiêu?


Who accepts IELTS, những tổ chức nào chấp nhận IELTS

British Council đã tạo nên một trang web để các học sinh có thể dễ dàng tra cứu những tổ chức chấp nhận IELTS làm đầu vào TẠI ĐÂY
 

Hướng dẫn sử dụng:
Trong phần tìm kiếm, hãy điền tên tổ chức mà bạn đang có ý định đăng ký học, các bộ lọc ở dưới giúp bạn lọc chi tiết hơn. Ví dụ nếu có ý định du học, hãy chọn Education trong Organisation type, tương tự với các hình thức tổ chức khác:

  • Employer nếu bạn muốn làm việc ở nước ngoài
  • Education là các tổ chức giáo dục, chọn nếu bạn có ý định du học
  • Government nếu bạn muốn tham gia các tổ chức chính phủ
  • Professional Registration nếu bạn muốn vào các tổ chức đặc biệt không nằm trong 4 loại trên

Tiếp theo hãy chọn địa điểm của tổ chức mà bạn muốn ứng tuyển: Country (quốc gia và vùng lãnh thổ) - hiện tại IELTS đã có mặt tại 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau khi chọn quốc gia, hãy chọn state (bang/ tỉnh) và city (thành phố) mà tổ chức được đặt. Ví dụ bạn muốn biết các tổ chức có tên Cambridge ở Anh chấp nhận điểm đầu vào IELTS tối thiểu là bao nhiêu, hãy điền vào chữ Cambridge, chọn United Kingdom trong country, education trong Organisation type và ấn Enter/ Search

Chú ý: Có rất nhiều tổ chức giáo dục có tên Cambridge, nếu bạn đang tìm đại học Cambridge nổi tiếng, hãy chọn University of Cambridge